PKN
Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp
 
Diaconie Diaconie

Taken
De diaconie heeft als taak richting en mede uitvoering te geven aan de diaconale opdracht die de gehele gemeente aangaat; leven naar en vanuit Gods woord door er voor mensen te zijn in allerlei omstandigheden. Er zijn voor mensen in de directe omgeving, landelijk en wereldwijd.

Naast de hulp en aandacht die we zelf of vanuit de gemeente kunnen bieden, vervult de diaconie zonodig ook een bemiddelende functie tussen hulpbehoevenden en gespecialiseerde professionele organisaties.

De diaconie van de Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp bestaat momenteel uit vier diakenen. Elke diaken heeft een eigen taak binnen de diaconie. De diakenen hebben als afgevaardigden van de gemeente ook zitting in de kerkenraad.

De diaconie vergadert maandelijks met een vaste agenda, terwijl er daarnaast bijeengekomen wordt onder andere ter bespreking en voorbereiding van allerlei activiteiten.


Avondmaal
De symboliek van de diaconale opdracht vinden wij terug in het delen tijdens het Heilig Avondmaal, waarbij de diakenen dan ook een specifieke functie hebben.

Collecten en besteding van diaconale inkomsten
Met regelmaat ontvangt de diaconie van verschillende charitatieve instellingen en instanties een verzoek om een financiële bijdrage. In de maandelijkse diaconievergadering wordt bekeken welke instellingen in aanmerking komen voor structurele of incidentele financiële steun.
Ook komt het voor dat er vanuit de directe omgeving van onze gemeente aangeklopt wordt om financiële steun. Dergelijke verzoeken worden uiterst vertrouwelijk in behandeling genomen, waarbij bekeken wordt of, en in welke vorm de diaconie ondersteuning kan bieden.
De financiële middelen waarmee de diaconie ondersteuning kan bieden, worden verkregen uit giften en natuurlijk uit de collecten, welke iedere eredienst door de diaconie worden verzorgd.


Overig activiteiten
Naast de hierboven vermelde taken, organiseert de diaconie ook andere, vaak jaarlijks terugkomende activiteiten. Deze activiteiten liggen altijd in het verlengde van de diaconale opdracht. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
  • Busreisje voor 70+ gemeenteleden
  • Stamppot-middag
  • Een diaconale avond
  • Bloemschikken
De diaconie heeft bij het uitvoeren van haar taak uw hulp ook nodig; uiteraard met bijdragen, maar ook met meedenken en aandragen van doelen, zodat we als gemeente een steentje kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van onze omgeving.
 
E-mailadres: diaconie@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
terug
 
 

Inloggen


Kerkdienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om 10:00
meer details

 
Corona Crisisteam
Als u behoefte heeft aan hulp kunt contact u opnemen met:
Teus de Zwart
06-31782776
Ds. Martin de Jong
06-49840712
 Pastoraat
06-25223409
 
Kerkbladen

​•  Kerkblad oktober 2020

​•  Kerkblad september 2020

​•  Kerkblad juli-augustus 2020

  Rooster 2020
 
 
Privacyverklaring

Privacyverklaring inzien
 
 
Ontmoet ons ook op:
 
 
DagelijksWoord

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.