PKN
Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp
 
Contactpersonen Contactpersonen

Kerkgebouw Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, 6865 WC, tel 026-3333979 (keuze 2)

Kerkdienst: Zondags 10:00 uur (of anders vermeld)

Coördinerend Koster verhuur: 
Mevr. C.M.R. Snijders-Stam 

tel. (kerkgebouw) 026-3333979 (keuze 3)
e-mail: 
beheerder@ontmoetingskerk-doorwerth.nl

Websitewww.ontmoetingskerk-doorwerth.nl

Predikant:
Ds. M. de Jong 
tel. 06-49840712
e-mail: predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl

Preekvoorziening:
 
Bart Jan Modderman Jansen,
tel. 026-4822436 ('s avonds)
e-mail: bartjmj79@kpnmail.nl  


Organisatie Kerkenraad:
Voorzitter : Dhr. T.S. de Vries
e-mail: 
voorzitter@ontmoetingskerk-doorwerth.nl

Scriba: Mevr. H. Huitema-Osinga
p/a Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth
e-mail: 
scriba@ontmoetingskerk-doorwerth.nl

College van Diakenen: 
Secretaris dhr. J.H.A. Gerritsen 
p/a Bentincklaan 7, 6865 WC,
e-mail: 
diaconie@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
Diaconale rek: NL21 RABO 037 37 36 797  Diaconie Doorwerth / Heveadorp. 

College van Kerkrentmeesters: 
Voorzitter dhr. B. Veldhuis
p/a Bentincklaan 7, 6865 WC  Doorwerth
e-mail: 
kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
IBAN-rek.nr.: NL85 RABO 037 37 11 395 t.n.v. Prot. Gem. Doorwerth-Heveadorp

Kerkelijk Bureau en Ledenadministratie: 
p/a Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, 6865 WC
tel. 026-3333979 (keuze 4) tijdens openingsuren.
e-mailadres
kerkelijkbureau@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
Openstijden eens per maand op de derde woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur.
(B.g.g. zie het Kerkblad voor de juiste datum)


Organist: meerdere organisten

Redactie Kerkblad en website:
Secretaris mevr. Anne Krijger:
redactie@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
p/a Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth
Alle kopij stuurt u naar: e-mail redactie@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
Distributie kerkblad:  dhr. P. Kool tel. 026-3332471

Webbeheer:
webbeheer@ontmoetingskerk-doorwerth.nl

Liturgieblad eredienst:
Tekst: mevr. N. Maassen tel. 026-3333306
(ook voor mededelingen op liturgieblad)
Printen: dhr. P. Maassen tel. 026-3333306

Bloemendienst:
Zaterdag: betreft regelen wie de bloemen in de kerkdienst verzorgt
Mevr. H. Dokter-Goedegebuure tel. 026-3335387

Zondag betreft regelen wie de bloemen na de dienst bij een gemeentelid bezorgt
Mevr. C.M.R. Snijders-Stam tel. 026-3332700

Kerktaxi:
P. Maassen: tel. 026-3333306 


Vorming & Toerusting, Jeugd, Jongeren en Kindernevendienst
Susan Cleveringa: e-mail vent@ontmoetingskerk-doorwerth.nl of jeugd@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 

Verjaardagsfonds:
Mevr. W. Vermeulen en mevr. S. van Pijkeren

Bijbelkring: dhr. C. van Alderwegen

Afdeling Nederlands Bijbelgenootschap
Secretaris dhr. H.J. Nieuwenhuis tel. 026-3338164


 
terug
 
 

Inloggen


Pastoraatstelefoon
 
Kerkbladen

Kerkblad juni-juli-augustus '23

Kerkblad april-mei '23

Kerkblad feb-mrt '23

Publicatierooster 2022-2023
 
DagelijksWoord

 
Privacyverklaring

Privacyverklaring inzien
 
 
Ontmoet ons ook op:
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.