PKN
Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp
 
Contactpersonen Contactpersonen

Kerkgebouw Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, 6865 WC,
tel 026-3333979 (keuze 2)

Kerkdienst: Zondags 10:00 uur (of anders vermeld)

Coördinerend Koster verhuur: 
Hans Straus

06-25143556 
tel. (kerkgebouw) 026-3333979 (keuze 3)
e-mail: 
beheer@ontmoetingskerk-doorwerth.nl

Predikant:
Ds. Inge de Jong-Baerends
tel. 
0317-618015 of 06-37476606

e-mail: predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl

Preekvoorziening:
 
Bart Jan Modderman Jansen,
tel. 026-4822436 ('s avonds)
e-mail: bartjmj79@kpnmail.nl  


Organisatie Kerkenraad:
Voorzitter : Dhr. T.S. de Vries
e-mail: 
voorzitter@ontmoetingskerk-doorwerth.nl

Scriba: vacature
p/a Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth
e-mail: 
scriba@ontmoetingskerk-doorwerth.nl

College van Diakenen: 
Secretaris dhr. J.H.A. Gerritsen 
p/a Bentincklaan 7, 6865 WC,
e-mail: 
diaconie@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
Diaconale rek: NL21 RABO 037 37 36 797  Diaconie Doorwerth / Heveadorp. 

College van Kerkrentmeesters: 
Voorzitter dhr. B. Veldhuis
p/a Bentincklaan 7, 6865 WC  Doorwerth
e-mail: 
Kerkrentmeesters.pgdh@outlook.com
IBAN-rek.nr.: NL85 RABO 037 37 11 395 t.n.v. Prot. Gem. Doorwerth-Heveadorp

Kerkelijk Bureau en Ledenadministratie: 
p/a Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, 6865 WC
tel. 026-3333979 (keuze 4) tijdens openingsuren

e-mailkerkelijkbureau@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
Openstijden op de derde woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur.
(B.g.g. zie het Kerkblad voor de juiste datum)


Organist: meerdere organisten

Redactie Kerkblad:
Secretaris dhr. Bart Jan Modderman Jansen 
e-mail: redactie@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
p/a Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth

Distributie kerkblad: Ad Snijders

Webbeheer en -redactie:
webbeheer@ontmoetingskerk-doorwerth.nl

Liturgieblad eredienst:
Tekst: mw. N. Maassen tel. 026-3333306
(ook voor mededelingen op liturgieblad)
Printen: mw. N. Maassen tel. 026-3333306


Bloemendienst:
Mw. C.M.R. Snijders-Stam tel. 026-3332700

Kerktaxi:
Mw.N. Maassen: tel. 026-3333306 


Vorming & Toerusting, Jeugd, Jongeren en Kindernevendienst
Susan Cleveringa: 
e-mail 
vent@ontmoetingskerk-doorwerth.nl of jeugd@ontmoetingskerk-doorwerth.nl 

Verjaardagsfonds:
Mw. W. Vermeulen en mevr. S. van Pijkeren

Bijbelkring: Mw. A. de Haan


Afdeling Nederlands Bijbelgenootschap
Secretaris dhr. H.J. Nieuwenhuis tel. 026-3338164

 
terug
 
 
Pastoraatstelefoon
 
De kerk is open

Open kerk
Maandag en donderdag kunt u van 10.00 tot 12.00 uur bij ons binnenlopen voor een 
gratis kop koffie of thee en een praatje.
 
Kerkblad
Het kerkblad van de Ontmoe-tingskerk komt 10 keer per jaar uit. Wilt u een proefnummer ontvangen of zich abonneren stuur dan een e-mail naar de redactie

Kopijdatum kerkblad juli
8 juli vóór 12.00 uur 
 
Privacyverklaring

Privacyverklaring inzien
 
 
Ontmoet ons ook op:


 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.