PKN
Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp
 
Diaconie Diaconie

Taken
De diaconie heeft als taak richting en mede uitvoering te geven aan de diaconale opdracht die de gehele gemeente aangaat; leven naar en vanuit Gods woord door er voor mensen te zijn in allerlei omstandigheden. Er zijn voor mensen in de directe omgeving, landelijk en wereldwijd.

Naast de hulp en aandacht die we zelf of vanuit de gemeente kunnen bieden, vervult de diaconie zo nodig ook een bemiddelende functie tussen hulpbehoevenden en gespecialiseerde professionele organisaties.

De diaconie van de Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp bestaat uit ééndiaken en vijf diaconaal medewerkers. 
Elke diaconaal medewerker heeft een eigen taak binnen de diaconie. De diaken heeft als afgevaardigde van de gemeente ook zitting in de kerkenraad.

De diaconie vergadert 1x per twee maanden met een vaste agenda, terwijl er daarnaast bijeengekomen wordt onder andere ter bespreking en voorbereiding van allerlei activiteiten.

Avondmaal
De symboliek van de diaconale opdracht vinden wij terug in het delen tijdens het Heilig Avondmaal, waarbij de diakenen dan ook een specifieke functie hebben.

Collecten en besteding van diaconale inkomsten
Met regelmaat ontvangt de diaconie van verschillende charitatieve instellingen en instanties een verzoek om een financiële bijdrage. In de diaconievergadering wordt bekeken welke instellingen in aanmerking komen voor structurele of incidentele financiële steun. Ook komt het voor dat er vanuit de directe omgeving van onze gemeente aangeklopt wordt om financiële steun. Dergelijke verzoeken worden uiterst vertrouwelijk in behandeling genomen, waarbij bekeken wordt of, en in welke vorm de diaconie ondersteuning kan bieden.

De financiële middelen waarmee de diaconie ondersteuning kan bieden, worden verkregen uit giften en natuurlijk uit de collecten, welke iedere eredienst door de diaconie worden verzorgd.


Klik hier voor de Jaarrekening 2022

Overig activiteiten
Naast de hierboven vermelde taken, organiseert de diaconie ook andere, vaak jaarlijks terugkomende activiteiten. Deze activiteiten liggen altijd in het verlengde van de diaconale opdracht. Deze activiteiten staan in ons beleidsplan.

Lees hier het beleidsplan 2023-2025

De diaconie heeft bij het uitvoeren van haar taak uw hulp ook nodig; uiteraard met bijdragen, maar ook met meedenken en aandragen van doelen, zodat we als gemeente een steentje kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van onze omgeving.
 
E-mailadres: diaconie@ontmoetingskerk-doorwerth.nl

*Er is een vacature voor 2 diakenen

 
terug
 
 
Pastoraatstelefoon
 
De kerk is open

Open kerk
Maandag en donderdag kunt u van 10.00 tot 12.00 uur bij ons binnenlopen voor een 
gratis kop koffie of thee en een praatje.
 
Kerkblad
Het kerkblad van de Ontmoe-tingskerk komt 10 keer per jaar uit. Wilt u een proefnummer ontvangen of zich abonneren stuur dan een e-mail naar de redactie

Kopijdatum kerkblad juli
8 juli vóór 12.00 uur 
 
Privacyverklaring

Privacyverklaring inzien
 
 
Ontmoet ons ook op:


 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.