PKN
Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp
 
VESPERS IN DE VEERTIGDAGENTIJD VESPERS IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Zondag 17, 24, 31 maart  
van 19.00 -19.30 uur Oude Kerk  Benedendorpsweg 134, Oosterbeek 

Raad van kerken Oosterbeek-Wolfheze-Doorwerth-Heveadorp
Onder begeleiding van ds. Petra Doorn heeft een oecumenische gespreksgroep aangeboden om dit jaar de oecumenische vespers in de veertigdagentijd  voor te bereiden. 

In de groep kwam de vraag kwam naar voren welke betekenis Jezus heeft voor ons geloof en leven. Er werd opgemerkt dat in de belijdenisgeschriften vooral over Jezus’ geboorte en dood wordt gesproken en maar weinig over zijn leven. De groep  probeert nu om in de vespers de weg van Jezus centraal te stellen. Immers in wat de evangeliën vertellen over die weg leren wij God kennen en wordt ons een voorbeeld gegeven. Die beide kanten wil de groep belichten in de vespers waarin wij toeleven naar het paasfeest. 
 
De vieringen hebben een sober karakter, met stilte, meditatieve liederen, muziek en een schriftlezing. De schriftlezing wordt ingeleid door één van de leden van de gespreksgroep.

De vespers duren 30 à 40 minuten. Voorgangers zijn leden bij de aangesloten kerken.

De Raad  nodigt u van harte uit en wenst u goede inspiratie

 
LITURGIEGROEP GOEDE WEEK 2019 LITURGIEGROEP GOEDE WEEK 2019

Maandag 18, 25 maart en 1 en 15 april
van 19.45-21.45 uur, Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7 te Doorwerth

Juichen met Johannes
Vier maandagavonden verdiepen wij ons in het Paasverhaal.  Dit jaar gebruiken we het Johannesevangelie. We lezen, spreken en verbeelden het verhaal. 

Lees de uitgebreide informatie op pagina 8 van het kerkblad.

Opgave: ds. Martin de Jong:
of tel. 06-49840712

 
18+ 18+

Vrijdag 22 maart vanaf 18.00 uur aan de Valckeniershof 2, Heveadorp

Elke 3e vrijdag van de maand is er een open maaltijd met nagesprek. Thema’s worden door jullie, de deelnemers, aangedragen en kunnen ook, als je dat leuk vindt, door jullie worden voorbereid. Samen zorgen we voor een open, respectvol gespreksklimaat en zoeken we de verdieping binnen de thema’s. 
 
Jullie gastvrouwen zijn Nell Nijdeken en Susan Cleveringa (jeugdouderling).
 
Informatie: 8

 
Voorjaarsconcertarrangement Voorjaarsconcertarrangement

Zaterdag 23 maart vanaf 10.30 uur Koetshuis, Pietersbergseweg 19, Oosterbeek 

De Herberg  organiseert weer het voorjaarsconcertarrangement, bestaande uit een wandeling en/of een concert. We wandelen in de bossen van Groot Warnsborn. Ontvangst in het Koetshuis om 10.30 uur. Voor een lunchpakket wordt gezorgd.
 
In de middag is er het Koetshuisconcert met Marjolein de Wit op fluit en Martin Zonnenberg aan de vleugel. Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur.
De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto-opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan de Herberg.

Kosten: Volledig arrangement: € 25,00. Alleen concert: € 15,00. 


 
Aanmelding:  
of telefonisch (alleen werkdagen van 9.00-12.00 uur): 026-33 42 225.
Informatie: www.pdcdeherberg.nl/actueel/voorjaarsarrangement

 
30ste THOMASVIERING 30ste THOMASVIERING

Zaterdag 23 maart van 18.00-20.00 uur in de Bernulphuskerk, Utrechtseweg 129, Oosterbeek

Tasten en twijfelen
Thomasvieringen zijn er voor twijfelaars met verlangen en voor gelovigen met vragen. 
Met woorden en teksten, maar ook met verstilling en verbeelding. Omdat iedereen deze zoektocht op een eigen manier beleeft, is er in de viering een gedeelte van twintig minuten, ‘de Heilige Chaos’, waarin men op verschillende plaatsen in de kerk op eigen manier aan de slag kan gaan. In deze 30e viering staat het verhaal van de Ongelovige Thomas, de naamgever van deze vieringen, uit het evangelie van Johannes centraal. 

 
Een gezamenlijke maaltijd van 19.00-20.00 uur maakt deel uit van de viering. Tijdens deze maaltijd is er uitgebreid gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Er wordt afgesloten met een kopje koffie of thee. Het is niet nodig u tevoren aan te melden voor de maaltijd. bij grote opkomst passen we gewoon ‘eerlijk delen‘ toe.

Vrijwillige bijdrage.

Meer informatie over de Thomasvieringen: www.raadvankerkenoosterbeek

 
THEE MET THEMA THEE MET THEMA

Zondagmiddag 24 maart
om 15.30 uur in de Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek

Hoe groen is de vooruitgang? 
Prof. Boersema plaatst actuele milieuvragen in hun historische en culturele context. Maar ‘groen’ kan die vooruitgang niet genoemd worden. De biodiversiteit loopt terug en mondiaal is er nog veel armoede. De recente encycliek van Paus Franciscus ‘Laudato Si’ is aan die vragen gewijd en Boersema zal daar in zijn lezing ook op in gaan. 

Jan J. Boersema studeerde biologie aan de universiteit van Groningen, promoveerde aldaar in de theologie en doceerde milieukunde. 

 
Vrijwillige bijdrage.

Informatie Leen van Doorn:

 
OECUMENISCHE MIDDAG OECUMENISCHE MIDDAG

Woensdag 27 maart 2019
van 15.00-17.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth

Myanmar
Tijdens de oecumenische middag komt mevrouw Vink vertellen over haar ontwikkelingswerk in Myanmar.

U bent welkom vanaf 14.45 uur. De koffie en thee staan klaar. Na afloop drinken we samen een glas wijn of vruchtensap.

Voor informatie en vervoer: 
Iete van Voornveld   026-3391695    Annie Ketting      06-51177474
Marietje Ekelhoff      026-3335713    Ineke Jansen      026-3342214

 

 
40-dagen wandeling (meditatie op locatie) 40-dagen wandeling (meditatie op locatie)

Zaterdag 30 maart van 10.00 tot 14.00 uur vertrekpunt wordt nog bekend gemaakt.

Wij maken in stilte een wandeling in de omgeving van Doorwerth. Iedereen die zich opgeeft krijgt op tijd het programma, startpunt en een deelnemerslijst toegestuurd. Begeleiding door Susan Cleveringa en Anne Krijger.

Kosten € 7,50.


Informatie en opgave Anne Krijger:
of tel. 0317-316938

 
REPAREERCAFÉ REPAREERCAFÉ

Zaterdag 6 april van 13.00 -15.30 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth

Op de eerste zaterdag van de maand kunt u uw kapotte apparatuur, kleding, kleine meubels of fiets laten repareren door enthousiaste vrijwilligers. U blijft aanwezig tijdens de reparatie en drinkt een kop koffie of thee.
 
Is de reparatie gelukt? Dan is een vrijwillige bijdrage welkom.
 
Informatie: coördinator Repareercafé Joke Cost Budde: tel 0263515680

 
Kledinginzameling Zending zonder grenzen Kledinginzameling Zending zonder grenzen

Zaterdag 6 april: 13.00 tot 15.00 uur inleveren Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth

U kunt kleding en ander textiel inbrengen in de Ontmoetingskerk.
Deze kledinginzameling is bestemd voor Zending zonder grenzen, die tot doel heeft om arme families in Oost Europa te ondersteunen.

Alle kleding die schoon en heel is, is welkom. Graag in plasticzak verpakt. 

De inbreng kan alleen op deze dag en tijd! 

 
VESPERS IN DE VEERTIGDAGENTIJD VESPERS IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Zondag 7 en 14 april  
van 19.00 -19.30 uur Oude Kerk  Benedendorpsweg 134, Oosterbeek 

Raad van Kerken Oosterbeek-Wolfheze-Doorwerth-Heveadorp organiseert ook dit jaar vespers in de 40dagentijd. Een oecumenische gespreksgroep, onder begeleiding van ds. Petra Doorn,  heeft aangeboden om dit jaar deze oecumenische vespers voor te bereiden. 

In de groep kwam de vraag naar voren welke betekenis Jezus heeft voor ons geloof en leven. Er werd opgemerkt dat in de belijdenisgeschriften vooral over Jezus’ geboorte en dood wordt gesproken en maar weinig over zijn leven. De groep probeert nu om in de vespers de weg van Jezus centraal te stellen. Immers in wat de evangeliën vertellen over die weg leren wij God kennen en wordt ons een voorbeeld gegeven. Die beide kanten wil de groep belichten in de vespers waarin wij toeleven naar het Paasfeest. 
 
De vieringen hebben een sober karakter, met stilte, meditatieve liederen, muziek en een schriftlezing. De schriftlezing wordt ingeleid door één van de leden van de gespreksgroep. 

De vespers duren 30 à 40 minuten. Voorgangers zijn leden bij de aangesloten kerken.

De Raad nodigt u van harte uit en wenst u goede inspiratie.

 
Koffie met een oortje Koffie met een oortje

Dinsdag 9 april
van 10.00-11.30 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth

Iedere tweede dinsdag van de maand (dus ook in de vakanties) ontmoeten wij elkaar onder het genot van een kopje koffie. Er is volop gelegenheid om met elkaar te praten en er is altijd een luisterend oor.
 
Vervoer: Toos Snijders tel. 0263332700

 
Bijbelkring Bijbelkring

Woensdag 10 april
van 14.45-16.30 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth

Wij komen iedere tweede woensdag van de maand bij elkaar om samen,
onder leiding van ds. Kees van Alderwegen, een Bijbelgedeelte te verkennen. Ieders inbreng is belangrijk. Er is ook aandacht voor een gezellige en ontspannen sfeer.
 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 
THEE MET THEMA THEE MET THEMA

Zondagmiddag 28 april
om 15.30 uur in de Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek

Tussen geloof en ongeloof 
In ons land zegt nog maar 14 % in God te geloven, en de rest houdt het vaag op ‘iets hogers’, weet het gewoon niet meer of noemt zichzelf regelrecht atheïst. Maar waar heeft de meerderheid afscheid van genomen? Van een ‘theïstisch’ godsbeeld uit de tijd van de Verlichting: een almachtige, alwetende God, die vanuit de verre hemel zo nodig wonderbaarlijk ingrijpt (maar vaak ook niet). Een godsbeeld als tijdgebonden antwoord op het toenmalige rationalisme. 
 
Taede Smedes gaat met ons op zoek naar een concept voor vandaag, in een tijd van voortschrijdende secularisatie, waarbij noties als transcendentie, verlangen naar een gevoel van eenheid met alle leven, en verwondering nieuwe inhoud krijgen. 

Taede Smedes (1973) is godsdienstfilosoof, theoloog, publicist en journalist. Hij is vooral thuis in discussies over de verhouding tussen geloof en natuurwetenschap. In 2016 verscheen zijn boek God, iets of niets. De post-seculiere maatschappij tussen geloof en ongeloof’. 

Vrijwillige bijdrage.

Informatie: Hannie Nusselder,

 
 

Inloggen


18+
datum en tijdstip 22-03-2019 om
meer details

Meditatieweekend voor Jongeren
datum en tijdstip 22-03-2019 om
meer details

 
Privacyverklaring

Privacyverklaring inzien
 
 
Kerkdienst

Zondag 24 maart
10:00 uur
Ds. M. de Jong
uit Doorwerth
 
Kerkbladen

  Kerkblad maart 2019

​•  Kerkblad februari 2019

​•  Kerkblad januari 2019

  Rooster 2019

 
 
DagelijksWoord

 
Ontmoet ons ook op:
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.