PKN
Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp
 
Abbo Tilstra Stichting Abbo Tilstra Stichting
De Abbo Tilstra Stichting is een stichting welke binnen de belastingdienst valt onder Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Per 1 januari 2014 is het voor stichtingen vallend onder de ANBI regelgeving om haar gegevens openbaar op een website te hebben staan. Hieronder treft u de gegevens van de Abbo Tilstra Stichting.
 
Doelstelling van de stichting
De stichting heeft ten doel het jaarlijks in financiële zin ondersteunen van:
a. Vereniging 'Het Nederlands Bijbelgenootschap
b. de stichting 'Stichting Ministerium Medicí Missionaire Interkerkelijke Organisatie van Geneeskundigen tot steun aan Medische Zending
c. Protestants Christelijke instellingen of organisaties die ten doel hebben thuisloze kinderen huisvesting, kleding, voeding en/of scholing te verschaffen.
d. de Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp, speciaal ten behoeve van het jeugdwerk. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 
Beleidsplan van de stichting
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- Het vermogen van de stichting zodanig te beleggen dat een zo groot mogelijk rendement van haar vermogen zal kunnen worden verkregen, met dien verstande evenwel, dat het vermogen niet in aandelen noch in andere risicodragende fondsen worden belegd.
- Jaarlijks in verhouding van dertig, dertig, dertig en tien procent van de revenuen van het aan de stichting toevallende vermogen uit te keren aan de onder hierboven genoemde organisaties.
 
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden en hebben ook geen recht op vergoeding van in hun functie gemaakte kosten

 
ANBI gegevens  
   
Naam Abbo Tilstra Stichting
RSIN nr. 8041.63.194
Adres Bentincklaan 7
Postcode 6865 WC
Plaats Doorwerth
telefoon 026-3333979
e-mail kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-doorwerth.nl
   
Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden, waarvan twee leden afkomstig zijn uit het College van Kerkrentmeesters en drie leden uit het College van Diakenen. De voorzitter van het College van Kerkrentmeesters fungeert als voorzitter van het bestuur, en de voorzitter en de penningmeester van het College van Diakenen vervullen resp. de functie van secretaris en penningmeester.
Klik hier voor de jaarrekening 2016

 
terug
 
 

Inloggen


Kerkdienst
datum en tijdstip 01-11-2020 om 10:00
meer details

 
Corona Crisisteam
Als u behoefte heeft aan hulp kunt contact u opnemen met:
Teus de Zwart
06-31782776
Ds. Martin de Jong
06-49840712
 Pastoraat
06-25223409
 
Kerkbladen

​•  Kerkblad november 2020

​•  Kerkblad oktober 2020

​•  Kerkblad september 2020

  Publicatierooster 2020-2021
 
 
Privacyverklaring

Privacyverklaring inzien
 
 
Ontmoet ons ook op:
 
 
DagelijksWoord

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.